Priser Hjertesenteret

Avbestillingsfristen er 24 timer før timen begynner. Avbestilling må sendes som epost til time@hjertesenteret.no.

Har du time på en mandag er fristen fredagen før. Etter dette faktureres det for full tid.

Hjertesenteret AS er en helprivat virksomhet. Selvbetalende trenger ikke henvisning fra lege. Forsikringskunder må ha henvisning. 

Prisliste:


Konsultasjon, klinisk undersøkelse og samtale

kr 2500,-


Konsultasjon med ultralyd av hjertet og halskar

kr 3950,-


Konsultasjon med ultralyd av hjertet og halskar og arbeidsEKG

kr 5500,-


Konsultasjon med ultralyd av hjertet og 7-dagers rytmeregistrering (EKG247) 

kr 5500,-


Konsultasjon med 7 dager rytmeregistrering (EKG247)

kr 4100,-


Full hjerteutredning med 24 timers rytmeregistrering (Holter) 

kr 6400,-


Full hjerteutredning med 7 dagers rytmeregistrering (EKG247)

kr 6500,-


Kontroll

kr 1900,-


Telefonkonsultasjon

kr 500,-


Prisene er inkludert materialkostnader. Ingen skjulte kostnader!