Velkommen til erfaren hjertespesialist på Røa

Hjertesenteret på Røa i Oslo tilbyr undersøkelse hos privat kardiolog. Vi har moderne utstyr og kort ventetid. Vårt mål er å forebygge hjertesykdom gjennom grundig utredning, tett oppfølging og god persontilpasset medisinsk behandling.


Vi behandler alle typer hjertesykdom og tilbyr full utredning med vurdering av risikofaktorer og blodprøver, EKG, sykkelbelastningstest med EKG, ekkokardiografi (ultralyd av hjertet), ultralyd av blodårer og langtidsregistrering av hjerterytme. Hjertelegen hjelper deg med å finne de undersøkelsene som passer best til deg og dine plager.

Hjertesenteret er privat og du trenger ikke henvisning. Du kan bestille time ved å ringe eller ved å sende oss en epost med navn og telefonnummer, så ringer vi deg tilbake. Vi holder til i lokalene til i Klinikk Røa i Samfunnshus Vest. 

Velkommen til Hjertesenteret!

Vi utreder brystsmerter, hjertebank, atrieflimmer og andre hjerterytmeforstyrrelser, tungpust, svimmelhet, besvimelse, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og arvelig hjertesykdom. 


Vi er ekspert på hjertesykdom!

Juliebø jobber også som invasiv kardiolog ved Hjertemedisinsk avdeling på Ahus. Hennes spesialområde der er utredning av brystsmerter og stentbehandling (PCI) av pasienter med angina pectoris og hjerteinfarkt.

Hva kan Hjertesenteret hjelpe deg med?


Brystsmerter

Smerter i brystet eller en klemmende følelse midt i brystet kan være tegn på hjertesykdom. Noen opplever også smerter i kjeven eller bak i ryggen.

Hjertebank og uregelmessig puls

Hjertebank eller "harehjerte" kan skyldes en hjerterytmeforstyrrelse. Atrieflimmer er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse som øker risikoen for hjerneslag.

Høyt blodtrykk

God blodtrykksbehandling er viktg for å forebygge hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag

Høyt kolesterol

Hyperkolesterolemi er en tilstand med forhøyet nivå av kolesterol i blodet og er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Ta kontakt med oss for mer informasjon og veiledning.

Tungpust

Tungpust eller redusert fysisk arbeidskapasitet kan være et uttrykk for hjertesykdom.

Oppfølging etter hjerteinfarkt, PCI  eller bypassoperasjon

Vi tilbyr oppfølging etter hjerteinfarkt og PCI (stentbehandling) av koronarsykdom. Europeiske retnigslinjer anbefaler kontroll hos hjertespesialist allerde 4-6 uker etter gjennomgått hjerteinfarkt med justering av medisiner.

Bekymret for hjertesykdom

Hjertespesialist gjør en nøye kartlegging av risikofaktorer og kommer med forslag til videre forebygging.

Svimmelhet

Hjerterytmeforstyrrelser og klaffefeil kan forårsake svimmelhet. Vi utreder underliggende årsaker til svimmelhet og synkope (besvimelse).